Från Homosexinfo

Sexualitet: Analsex bland manliga homosexuella

Jag ser gud i mitt rövhål och i orgasmens blixljus.
-William Burroughs (Naked Lunch)

Inledning

Analsex är en aktivitet som värderas högt bland homosexuella män. Homosexuella vill ofta förbereda anus för penetrering av penis. Det sker vanligtvis genom att det smörjs med saliv, innan de har analsex. Att stimulera regionen kring anus med tungan kallas av homosexuella för ”rimming”. Vissa homosexuella har inget emot att komma i kontakt med avföring, medan andra har det. För de sistnämnde är det viktigt att anus är rent och luktar gott. Vissa homosexuella parfymerar sitt anus för att det ska lukta bättre, men alkoholen kan svida. Andra provar massageoljor, men de kan smaka illa, försvaga kondomer och dessutom irritera anus. Goldstone föreslår honom eller sylt på anus för en acceptabel smak.1

Försök att hålla anus rent kan ibland bli skadliga för homosexuella. Goldstone beskriver en patient som klagade över smärtor och blödningar i ändtarmen. Patienten hade djupa jack i huden runt anus. Före analsex torkade patienten så hårt med toalettpapper att han bokstavligen torkade bort sin hud.2 Å andra sidan kan analsex i sig självt leda till blödningar. Coplan et al. rapporterade att bland 2758 män som testades mellan juni 1991 och december 1992 i Mexico City, var blödning under anala samlag en vanlig företeelse.3 Mer än en tredjedel av männen i studien rapporterade viss blödning och 8 % rapporterade blödning i minst hälften av sina samlag. 42 % av de som blödde och 28 % av de som inte blödde hade HIV.

Homosexuella som inte har något emot avföring behöver inte bekymra sig över renligheten i anus. En homosexuell kan, efter rimming, föra in ett eller två fingrar i anus på sin partner, före penetrering med penis. Efter ejakulering i rektum kan den penetrerande eller en annan partner åter rimma mottagaren och suga tillbaka satsen. Alternativt kan den penetrerande eller en annan partner föra in ett sugrör i mottagarens rektum och suga tillbaka satsen.

De negativa sidorna av analsex

Analsex är en bisarr form av sex, eftersom anus är en öppning som används till att avlägsna avföring. Analsex kan förväntas vara riskfyllt på flera sätt, eftersom den anorektala regionen har en väldigt tunn vävnad och saknar naturlig smörjning. De negativa sidorna av analsex borde vara väldigt väldokumenterade i den medicinska litteraturen, men följande händelse visar varför det inte finns så många studier som direkt behandlar frågan.4

Dr Robert Gould, vän till homosexuella, var en av de första psykiatrikerna som argumenterade för att homosexualitet skulle avföras från DSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och som expertvittne vittnade han också till förmån för lesbiska par i vårdnadstvister. I en artikel i Cosmopolitan (januari 1988) förklarade han att vaginalt sex, som inte är våldsamt, mycket osannolikt skulle leda till HIV-infektion. Däremot hade han följande att säga om analsex:

“Analt samlag är en annan sak. Eftersom hemorrojdiska blodkärl är nära ytan i anus, och eftersom slemhinnan är skör och eftersom införandet av penis i en så liten och trång öppning ofta orsakar skada, kan det förekomma blödning eller sårbildning. Det är detta som gör anala samlag till en högrisk-aktivitet, oavsett om penis införs i en man eller kvinna, hetero- eller homosexuell.”

Det svar som följde från homosexuella aktivister borde inte förvåna oss. Som vanligt förekom dödshot. Dessutom vaktade lesbiska kvinnor från ACT-UP Cosmopolitans olika kontor och ropade: ”Cosmo dödar” och ”kvinnomördare” Polisen satte upp barrikader för att hindra de lesbiska kvinnorna från att storma kontoret. En lesbisk ACT-UP-medlem ringde DR. Gould och bad om ett möte för att diskutera hans uttalande och han inbjöd en ACT-UP-grupp till sitt hem. Istället för en anständig diskussion utsattes Dr Gould för verbala kränkningar och trakasserier. Dessutom filmades han av ett videoteam som använde filmen till en dokumentär med titeln ”Doctors, Liars, and Women”.("Läkare, lögnare och kvinnor") 5 Några medlemmar i APA (American Psychiatric Association) försökte få Dr Goulds licens att praktisera psykiatri indragen. På ett informellt möte var Dr Gould tvungen att försvara sig och han lyckades behålla sin licens, men han ombads avsäga sig sitt medlemaskap i APA’s kommitté för homosexuella. Dr Gould gick bort 1998.

Korrelation till analsex bland personer med heterosexuella intressen

Homosexuella påpekar att även vissa heterosexuella ägnar sig åt analsex. Det är sant, även om det gäller en betydligt lägre andel. Det ska dock noteras att bland heterosexuella personer är analsex kopplat till en högre frekvens sexuella avvikelser, vilket återspeglar analsexets ovanliga natur:

Kommentar

Homosexuella som vill vara mottagare i analt samlag föredrar en stor penis, men de flesta penisar lever inte upp till vad de vill ha. Man ska dock inte underskatta uppfinningsrikedomen som används när den mänskliga penisen inte räcker till. (se here).

Fotnoter

 1. 95% CI = 0.9-7.9; detta resultat skulle förmodligen vara signifikant om provurvalet varit större.
 2. 95% CI = 2.6-27.2
 3. De icke-signifikanta resultaten ovan skulle förmodligen ha varit signifikanta om provurvalet varit större.
 4. Kvinnor: 24% vs. 4%, p < 0.001; män: 33% vs. 6%, p < 0.001.
 5. Kvinnor: 95% vs. 74%, p = 0.03; män 89% vs. 78%, p = 0.4.
 6. Vita: OR = 2.3, 95% CI = 0.9-5.7; Afroamerikaner: OR = 6.8, 95% CI = 0.6-338.
 7. Vita: OR = 1.9, 95% CI = 0.7-5.4; Afroamerikaner: OR = 9.6, 95% CI = 1.0-458.
 8. Vita: p = 0.002; Afroamerikaner: p = 0.07.
 9. De icke-signifikanta resultaten ovan skulle förmodligen ha varit signifikanta om provurvalet varit större.

Referenser

 1. ^ Goldstone SE. The Ins and Outs of Gay Sex: a medical handbook for men. New York, NY: Dell Publishing, 1999 [Författaren är en homosexuell läkare som kommit ut ur garderoben.].
 2. ^ See above: Goldstone (1999)
 3. ^ Coplan PM, Gortmaker S, Hernandez-Avila M, et al. Human immunodeficiency virus infection in Mexico City. Rectal bleeding and anal warts as risk factors among men reporting sex with men. Am J Epidemiol 1996;144(9):817-27.
 4. ^ Wright MP. Vicious ACT-UP campaign against an AIDS dissenter. 2001 [http://members.aol.com/mpwright9/aids9.html].
 5. ^ Kanin EJ. False rape allegations. Arch Sex Behav 1994;23(1):81-92.
 6. ^ Dietz PE, Hazelwood RR, Warren J. The sexually sadistic criminal and his offenses. Bull Am Acad Psychiatry Law 1990;18(2):163-78.
 7. ^ Kanin EJ. False rape allegations. Arch Sex Behav 1994;23(1):81-92.
 8. ^ Edgardh K, von Krogh G, Ormstad K. Adolescent girls investigated for sexual abuse: history, physical findings and legal outcome. Forensic Sci Int 1999;104(1):1-15.
Hämtad från http://www.homosexinfo.org/Sexualitet/Analsex
Sidan senast ändrad 2009-08-10 06:24