Det gjordes en undersökning med 114 manliga zoofiler, genom en hemsida som var kopplad till ett nätverk för människor med sexuellt intresse för djur. Vissa av männen var endast attraherade av en särskild ras , eller endast handjur, eller endast hondjur eller djur av båda könen. 25 % kallade sig ”heterosexuella”, 17 % ”homosexuella” och 58 % ”bisexuella”. Ungefär hälften av deltagarna nämnde att ”starkt” sexuellt intresse för människor. Mer specifikt var 17 % intresserade av män, 17 % av kvinnor och 13 % av båda könen. 9 % rapporterade att de under sin livstid haft 10 eller fler kvinnliga sexpartners, 9 % rapporterade 10 eller fler manliga sexpartners och 17 % rapporterade att de aldrig haft en mänsklig partner. Tre fjärdedelar angav att de under det senaste året inte haft sex med en kvinna, nästan två tredjedelar att de inte haft sex med en man, 12 % med en kvinna minst 20 gånger och 12 % sex med en man minst 20 gånger. Män som föredrog hondjur attraherades av ”sexiga ögon”, ”gångart”, ”höftvickning”, kroppsform, ”grace” och ”elegans”. Män som föredrog handjur attraherades av muskularitet, ”könsdoft” storleken på könsorganen och ”rövhål”. Av 58 män som haft sex med en hund hade 63 % varit mottagare i analt samlag med hunden. Av 42 män som haft sex med en häst hade 32 % varit mottagare i analt samlag med hästar. Resultaten kan tyda på en relativ underrepresentation av exklusivt heterosexuella personer bland zoofiliska män.

Resultaten i tabell 1 kan tyda på att både bisexuella och exklusivt homosexuella är relativt överrepresenterade bland män och kvinnor som har sex med djur.

Table 1: Erotiskt intresse i en undersökning av 158 män och 28 kvinnor som hade sex med djur. Flera personer har flerfaldig erotisk orientering (data hämtade från zoophilia.net).
  Män som är sexuellt intresserade av... kvinnor som är sexuellt intresserade av...
Orientering mot...   ...Båda könen ...Män ...Kvinnor ...Ingen ...Båda könen ...Män ...Kvinnor ...Ingen
                 
...människor 41 (26%) 16 (10%) 68 (43%) 32 (20%) 12 (43%) 13 (46%) 03 (11%) 0 (0%)
...zoofili 84 22 37 15 8 15 1 4
...bestialitet 63 29 22 42 2 17 2 7
Not: Enligt författarena verkar skillnaden mellan zoofili och bestialitet involvera känslomässigt engagemang; zoofili innebär både känslomässigt och fysiskt engagemang, medan bestialitet endast innebär fysiskt engagemang.

Många zoofiler blir svartsjuka när någon annan sexuellt delar den partner de haft sex med.(1) T.ex beskriver Earls och Lalumiere en zoofilisk man som fängslades för fjärde gången för att han sexuellt våldfört sig på en häst; alla tidigare brott bestod ofredande av en häst.'^

(2)^' Hans senaste brott bestod i att han infört sin arm i en märrs vagina, vilket ledde till att vaginan brast och senare också till märrens död. Han hade gjort detta på grund av svartsjuka, efter att märren uttryck visst intresse i en hingst.(2)

Referenser

  1. Williams CJ, Weinberg MS. Zoophilia in men: a study of sexual interest in animals. Arch Sex Behav 2003;32(6):523-35.
  2. Earls CM, Lalumiere ML. A case study of preferential bestiality (zoophilia). Sex Abuse 2002;14(1):83-8.