Homosexualitet och AIDS – Inledning

Att koppla samman HIV eller AIDS med homosexualitet får vissa homosexuella att se rött. Detta är mycket besynnerligt med tanke på de fakta som beaktas i föreliggande avsnitt. Till att börja med så var ett av de namn som gavs för AIDS, Gay Related Immune Deficiency Syndrome (GRIDS), under AIDS-epidemins tidiga dagar. Vi behöver inte undersöka allt om AIDS, det räcker att säga att AIDS medför döden. Börja med att läsa om uppkomsten av HIV.

REFERENSER

R. Shilts, And the band played on. (Saint Martin`s Press, New York, 1987).