Uppkomsten av HIV och AIDS

Det finns åtskilliga typer av HIV virus. Huvudtypen som har blivit världens gissel är HIV-1 M gruppen. HIV-1 emanerade ur sin motsvarighet hos chimpanserna, SIVcpz (apliknande immunbrist virus hos chimpanser). De flesta mångskiftande formerna av HIV-1 påträffas hos chimpanserna i västra afrika i området vid ekvatorn (1). På liknande sätt är HIV-2 närmast relaterad till SIV hos sotiga mangabey apor och dess allehanda former som påträffas i regioner som överlappar dessa apor (2). Den vanligaste urformen till dessa olika HIV-1 M typer dateras till 1931 (95% CI = 1915-1941.)(3) Överföring av SIV från chimpanser och sotiga mangabey apor till människan har dokumenterats vid åtminstone sju tillfällen och laboratorieexperiment har avslöjat hur lätt olika SIV stammar kan infektera och reproducera inom vissa celler i mänskligt blod (4).

SIV stammar hos två aparter (som slaktades och åts av chimpanser) korsades och bildade SIVcpz (5). SIV virus muterades till HIV virus och dess spridning till människan är alldeles säkert ett resultat av sedvänjan i nedre Sahara att slakta och äta chimpanser, gorillor och apor (bushmeat) (6). Den alternativa hypotesen att HIV sprang ur SIV som ett resultat av att använda besmittat poliovaccin oralt under 1950-talet i Centalafrika är högst osannolikt och har inte en tillstymmelse till bevis som stöd (7). Dessutom har HIV-infektion dokumenterats i södra Afrika 1959.(8) En analys av 1099 bushmeat jägare från Centralafrika avslöjade att 1% av dem infekterats av det apliknande viruset (SFV), som är ett retrovirus som SIV och HIV. Forskarna påvisade tre geografiskt oberoende mänskliga SFV infektioner, samtliga förvärvade från olika apor och apliknande arter: De Brazza`s guenon, mandriller och gorillor. De Brazza`s guenon och mandrillen infekteras naturligt av SFV. Helt klart är att fler AIDS-liknande virus kommer att drabba mänskligheten.

I Amerika diagnostiserades först AIDS bland vita amerikanska homosexuella män under tidigt 1980-tal men retrospektiva studier har dokumenterat HIV och AIDS bland haitiska immigranter till USA och amerikaner som kopplades till dem under sent 1970-tal (9). Dessutom utvanns kroppsvätskor från en norsk familj mellan 1971 och 1976 som avslöjade en typ av HIV-1 infektion, som förvärvats före 1971 och denna HIV typ är i huvudsak begränsad till Västafrika (10). HIV tycks ha kommit in i USA omkring 1960-talets senare del (11) och spreds sedan primärt av homosexuella genom hela USA och Europa. I en undersökning om AIDS som utfördes i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz och Storbrittanien under 1983, utgjorde manliga homosexuella den största gruppen som bidrog till AIDS epidemin i Europa (58% av samtliga fall och sannolikt hopsamlat från USA, Europa och Haiti), följt av individer från Centralafrika (26%) och vita som hade sex med infödda från Centralafrika (3%). Drogmissbruk var ingen riskfaktor (12).

referenser

1. De Leys, R.et al., (1990) J Virol 64:1207; Charneau, P. et al., (1994) Virology 205: 247; Gurtler, L. (1996) Lancet 348: 176; Simon F. et al., (1998) Nat Med 4: 1032.

2. Korber, B. et al. (2000) Science 288:1789; Chen Z. et al.,( 1997) J Virol 71: 3953; Chen Z., et al., (1996) J Virol 70: 3617; Gao F., et al., (1994) J Virol 68: 7433; Gao F., et al., (1992) Nature 358: 495; Hirsch, V.M., Olmsted, R.A., Murphey-Corb, M. Purcell, R.H., och Johnson, P.R. (1989) Nature 339: 389.

3. Korber B. et al., (2000) Science 288: 1789; Yusim K. et al., (2001) Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 356: 855.

4. Grimm, T.A.Beer, B. E. Hirsch, V. M., och Clouse, K. A. J (2003) Acquir Immune Defic Syndr 32: 362.

5. Bailes E. et al.,( 2003) Science 300: 1713.

6. Bailes E. et al.,( 2003) Science 300: 1713; se också: http://bushmeat.net/ . och: .

7. Korber, B. et al. (2000) Science 288:1789; Yusim K. et al., (2001) Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 356: 855; Worobey, M. et al., (2004) Nature 428: 820; Dickson, D. (2000) Nature 407: 117; Plotkin, S.A. (2002) Med Mal Infect 32: 67.

8. Zhu T. et al., (1998) Nature 391: 594; Robbins K. E. et al., (2003) J Virol 77: 6359.

9. Robbins K. E., et al., ( 2003) J Virol 77: 6359.

10. Zhu T. et al., (1998) Nature 391: 594.

11. Robbins K. E. et al., (2003) J Virol 77: 6359.

12. Glauser, M.P., Francioli, P. (1984) Eur J Clin Microbiol 3: 55.